Educatieproject 2023

Baden in het strandbad
De basis van dit educatieproject zijn drijvende objecten: baden.
Verschillende soorten baden, met name ligbaden die bij mensen in huis hebben gestaan.
Van vintage tot modern. De objecten zullen op locatie gemaakt/vermaakt worden tot drijvende objecten.
Dit gaan de leerlingen uit groep 7, met grootouders, van Daltonschool Wilhelmina doen onder leiding van Berna Bonekamp. Ze gebruiken daarvoor pallets, lege jerrycan’s, gesloten buizen en ze gaan aan het timmeren, zagen, bouwen en voegen andere objecten toe.

In de eerste bijeenkomst maken ze een inventarisatie en een schets van wat mogelijk is om te maken. Daarbij maken ze een plan en gaan ze aan het verzamelen om het ontstane idee te kunnen gaan vormgeven. De bouwdag zal op locatie, dus op het terrein van het strandbad, plaatsvinden.

Strandbad foto: Sonny Krosenbrink

Educatieproject 2022
Tijdens het educatieproject van KunstOer 2022 werken leerlingen van groep 5 en 6 van een Winterswijkse basisschool samen met hun oma of opa aan een kunstopdracht. Dit concept is ontstaan vanuit de samenwerking tussen KunstOer en het Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek (CEP). Het CEP wil onder andere verbinding tussen jong en oud bevorderen. Thema van het project dit jaar is: “Vogels voor het Vrijheidsplein in Winterswijk”. Er worden 2 ochtenden gewerkt door de leerlingen en hun oma’s en opa’s en de resultaten zijn te bewonderen in het Raadhuis en het Vrijheidsplein.Wederopbouw in 2019

Als erfgoedobject is gekozen voor havezate ’t Waliën (uit de 14e eeuw). Van het oorspronkelijke gebouw is alleen nog een deel van de buitenmuur zichtbaar met daarop wapenschilden van acht families die er gewoond hebben. Deze wapenschilden zijn in steen uitgehouwen. De ruïne is eenrijksmonument vanaf 1967. De leerlingen en hun grootouders maken een nieuw ontwerp voor deze gevel, onder leiding van kunstdocenten Jolanda ten Duis en Kristie Legters. Alle twee-dimensionale kunstwerken zijn te zien in het Raadhuis tijdens het Pinksterweekend.

Educatieproject ‘Wederopbouw‘ groep 5 en 6 van O.B.S het Waliën. Binnen dit project werkten KunstOer en het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek samen. Dat is ook het mooie en bijzondere aspect van dit KunstOer-onderdeel, de verbinding tussen generaties door middel van erfgoed en kunst. Op 16 en 23 mei kwamen er opa’s en oma’s van kinderen uit groep 5 en 6 van O.B.S. ’t Waliën naar de school van hun kleinkind. Ze hebben onder leiding van Kristie Legters en Jolanda ten Duis prachtige werken gemaakt.  

Als erfgoedobject werd gekozen voor havezate ’t Waliën (uit de 14e eeuw). Van het oorspronkelijke gebouw is alleen nog een deel van de buitenmuur zichtbaar met daarop wapenschilden van acht families die er gewoond hebben. Deze wapenschilden zijn in steen uitgehouwen.

De ruïne is een rijksmonument vanaf 1967. De leerlingen en hun grootouders maakten een nieuw ontwerp voor deze vel en alle Alle twee-dimensionale kunstwerken waren te zien in het Raadhuis tijdens het Pinksterweekend.

Kunst als verbinding in 2018
Erfgoed en architectuur was de rode draad in een educatief kunstproject van het Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek, dat de verbinding maakte tussen leerlingen van Openbare Basisschool Woold en senioren. Een toer langs erfgoedlocaties waaronder de Museumfabriek met uitleg over de historie van deze bijzondere plekken eindigde met een bezichtiging van het Raadhuis. Een typisch voorbeeld van de Delftse School, een bouwstijl die tussen 1925 en 1955 populair was in Nederland.

Met de opgedane kennis over de architectuur, materialen en details van het gebouw hebben de kinderen en senioren vervolgens samen gewerkt aan een kunstopdracht. Het resultaat
was tijdens KunstOer te zien in het Raadhuis.

2018 Kunstwerken educatieproject. Een detail van het Raadhuis werd gekozen
om te borduren, door een team van één oudere en één leerling
2018 De bus met kinderen en ouderen onderweg naar een erfgoedlocatie.
Kristie Legters vertelt hen alles over de architectuur.
2018 Er werd ook een bezoek gebracht aan de Museumfabriek,
waar werkende oude weefmachines bezichtigd werden.

Leerlingen van het Gerrit Komrij College hebben vrije-gift potten gemaakt,
tijdens het educatieproject 2016. Dit is één van de kunstwerken
Deel dit: